Energietransitie graag, maar hoe?

We moeten van fossiele brandstoffen af, vindt een meerderheid van het burgerpanel Asten. Dat blijkt uit een onderzoek uitgezet door deze krant. Maar hoe we dat precies moeten doen, daarover bestaan nog veel vragen. Vooral het ‘gasloos’ maken van woningen kan op weinig enthousiasme rekenen.

Het is de discussie die iedereen gewild of ongewild bezighoudt: de nieuwe energietransitie. Het streven is om fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas in te ruilen voor ‘schone’ energie, bijvoorbeeld uit zon en wind. De impact van die plannen wordt hoe dan ook groot. De meest concrete: woningen moeten worden losgekoppeld van gas. Vooral ook omdat de kurk op onze (Groningse) gasbel gaat, zo heeft het kabinet besloten. Peelbelang vroeg het burgerpanel Tip Asten daarom hoe hierover wordt gedacht, en of mensen al concreet aan de slag zijn gegaan. Aan het onderzoek namen ruim driehonderd inwoners deel. Daarmee is het onderzoek niet representatief, maar slechts een goede indicatie.

Een meerderheid is het eens dat fossiele brandstoffen hun langste tijd hebben gehad. Twintig procent van de Astenaren ziet dat anders. Wat opvalt is dat vooral die laatste groep erg uitgesproken is. Zo zegt iemand: “Veel landen schakelen juist over op aardgas omdat het schoon en milieuvriendelijk is. Nederland heeft ook de modernste en schoonste kolencentrales.” Tegenstanders stellen dat er intussen voldoende alternatieven beschikbaar zijn: “Fossiele brandstoffen raken nu eenmaal op. Het is al lang bekend dat dit zou gebeuren.”

‘Veel landen schakelen juist over op aardgas omdat het schoon en milieuvriendelijk is’

De crux
Dan de praktische invulling. Want stoppen met fossiele brandstoffen is één, de manier waarop is een heel ander verhaal. Zo heeft 97 procent van de panelleden (logischerwijs) nog een gasaansluiting. Slechts een enkeling is al overgestapt, bijvoorbeeld op aardwarmte. En dan komt de crux. Waar een ruime meerderheid fossiele brandstoffen voorgoed vaarwel wil zeggen, stelt bijna zestig procent de gasaansluiting te behouden of dat te overwegen. Daartegenover staat dat één procent al bezig is zijn of haar huis ‘gasloos’ te maken, en drie procent verwacht dat voor 2020 te hebben bereikt. Tot slot gaat 37 procent van de panelleden ervan uit uiterlijk in 2040 de overstap te hebben gemaakt.

Bedenkingen zijn bijvoorbeeld als volgt: ‘’De kosten van het gasloos maken van het huis kunnen wij niet opbrengen. Als dat per wijk gaat, is het misschien met subsidie wel mogelijk.” Anderen die hier wel al mee bezig zijn, stuiten soms op hindernissen: “Ik zou graag een waterpomp aansluiten, maar de geluidsoverlast houdt me tegen. Er zou een oplossing moeten komen, zoals een geluidsarme ruimte per woningblok.” Anderen die twijfelen zijn bijvoorbeeld op leeftijd of wonen in een oud huis. Ook veel gehoord: woonachtig in een huurhuis, dus afhankelijk van (de plannen van) de verhuurder. Maar goed, geen aardgas meer dus. Maar wat dan wel? Bijna zeventig procent van de panelleden ziet vooral iets in zogenaamde groene stroom, opgewekt met behulp van zon en wind of via biomassa. Ook aardwarmte en vooral waterstof worden genoemd.

Belasting
Om die nieuwe vormen te stimuleren wil de overheid aardgas met behulp van hogere belastingen onaantrekkelijk maken. Dát ziet een meerderheid van het burgerpanel echter niet zitten. Slechts 17 procent noemt dit een goede zet, 59 procent is het daarmee oneens. Een reactie: “Ik kan de gevolgen op termijn niet overzien, maar één ding staat bij voorbaat vast. Dat de zwakkeren in onze samenleving onevenredig worden ‘gestraft’.” Voorstanders van een belastingverhoging stellen daar wel enkele voorwaarden bij. Zoals dat de belasting op elektriciteit dan omlaag moet, en dat ook vliegen en autorijden extra worden belast.

‘Ik zou graag een waterpomp aansluiten, maar de geluidsoverlast houdt me tegen’

Wie betaalt?
Hoe je het ook wendt of keert, de discussie leidt altijd terug naar één ding: geld. En dat is ook meteen het grootste vraagteken in deze energietransitie. Wat gaat het me precies kosten? Want de vrees bestaat dat de rekening straks grotendeels bij de burger komt te liggen. We stelden daarom de vraag met wat voor bedrag Astenaren rekening houden. 17 procent is daar niet mee bezig, 47 procent heeft simpelweg geen idee. De overige panelleden hebben wel al een sommetje in hun hoofd. Zo verwacht 14 procent het onder de 10.000 euro te kunnen houden, 12 procent verwacht ergens tussen de 10.000 en 20.000 euro uit te komen. Een enkeling rekent zelfs op meer dan 40.000 euro.

De twijfel overheerst, zo verwoordt iemand: “Mijn cv-ketel is bijna dertien jaar oud, dus waarschijnlijk binnenkort aan vervanging toe. Maar wat is slim in deze overgangsperiode? Duur grapje!”

Praat mee!
Ook meepraten over actuele thema’s binnen de gemeente Asten? Aanmelden voor het burgerpanel kan nog steeds! Inschrijven kan kosteloos via www.tipasten.nl. Daar vind je tevens het volledige onderzoek over aardgas, en alle voorgaande onderzoeken terug.

Bron: peelbelangonline.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *