800 appartementen in Roosendaalse Westrand gaan van het gas af

Bijna achthonderd appartementen in de Westrand worden van het gas afgehaald. De woningen worden na grootschalige renovatie door corporatie Alwel aangesloten op het warmtenet van de gemeente Roosendaal.

Het gebruik van gas gaat in Nederland steeds meer in de ban. De verwachting is dat de energiebelasting op aardgas de komende twaalf jaar gaat stijgen met 75 procent. Woningen die nu worden gebouwd, krijgen al geen gasaansluiting meer, maar de gemeente Roosendaal probeert in samenwerking met Alwel ook bestaande huizen van het gas te halen.

Subsidie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt negentig miljoen euro beschikbaar voor aardgasvrije wijken. Roosendaal heeft een subsidieaanvraag van 3,7 miljoen euro ingediend bij het ministerie. ,,In nieuwbouwwijk Stadsoevers  (negenhonderd woningen, red.) is al sprake van een innovatief warmtenet met warmte- en koudeopslag. Wij exploiteren met ons Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) een warmtenet dat wordt gevoed met restwarmte uit de afvalcentrale van SUEZ. De bestaande leiding heeft een transportcapaciteit van twintig megawatt, waarvan vijf megawatt is gereserveerd voor Stadsoevers. Dat betekent dat er vijftien megawatt aan restwarmte over is. De bestaande leiding loopt langs de Westrand, vandaar dat deze wijk in beeld is voor ons project”, vertelt wethouder Toine Theunis (Wonen).

Onomkeerbaar

Marc van der Steen, vestigingsmanager bij Alwel, noemt de verduurzaming van woningen een onomkeerbaar proces. ,,We nemen stapje voor stapje afscheid van fossiele brandstoffen. Aardgasvrije wijken passen in dit plaatje.” Volgens Van der Steen is het van groot belang dat de bewoners van de 779 appartementen (voornamelijk sociale huurwoningen) goed worden geïnformeerd.

Het is zaak dat we bewoners Westrand goed informeren over gasloos koken en stoken. In Breda zijn bewoners in ieder geval enthousi­ast

Marc van der Steen

,,Het is een behoorlijke operatie om het gas te ontkoppelen en de huizen op het warmtenet aan te sluiten. Zeventig procent moet ‘ja’ zeggen om het door te laten gaan. Mensen zijn gewend aan koken op gas, het zal voor velen wennen zijn om elektrisch te koken. We hebben trouwens goede ervaringen met deze switch in Breda. De bewoners van de flat Moerwijkzicht koken en stoken sinds vorig jaar allemaal gasloos. Om ze over te halen, kregen de mensen allemaal een pannenset van ons. Daar hebben we leuke reacties op gekregen.”

Geen extra kosten

Volgens Van der Steen is het uitgangspunt dat de energielasten minimaal hetzelfde blijven of naar beneden gaan. ,,In de Westrand is dat zeker mogelijk, aangezien we daar ook volop aan het renoveren zijn. Door betere isolatie en verduurzaming gaan de lasten naar beneden.”

Ook als de subsidie van het Rijk niet aan Roosendaal wordt toegekend, verwacht wethouder Theunis dat het project doorgaat. ,,Niet alleen Alwel, ook netbeheerder Enexis wil meewerken. Dit is een te mooie kans, we willen dit niet laten schieten.”

Bron: BNdestem.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *